Đặng Thị Thùy Linh

Mình thực sự thích cách dạy của giáo viên tại EV, cô giáo nói tiếng Anh hay, giảng dạy nhiệt tình. Mới đầu trình độ của mình còn rất kém, nhưng khi tham gia khóa học này mình cảm thấy trình độ tiếng Anh của mình tiến bộ lên rất nhiều, như có thể dịch được một đoạn văn dài, phát âm tiến bộ lên được nhiều so với lúc trước, có thể giao tiếp với mọi người bằng tiếng Anh cơ bản. !

Đặng Thị Thùy Linh Học Sinh KA1

2022@NguyenHuuViet.com