Kiếm tiền bằng tiếp thị liên kết amazon, lazada,…

Khoá học Kiếm tiền bằng tiếp thị liên kết amazon, lazada – Bạn sẽ hiểu tiếp thị liên kế là gì? Cách thức để kiếm tiền như thế nào? Bạn sẽ được học cách các chuyên gia hàng đầu đã làm hiệu quả cho việc bán hàng với Amazon và lazada.

0 Học viên theo học

  Nhập mô tả đầy đủ của khóa học.

  Chương trình đào tạo

  Phần 1: Giới thiệu
  Bài 1: Khái niệm Tiếp thị liên (Affilite) kết là gì? 00:00:00
  Bài 2: Giới thiệu chung về cách làm tiếp thị liên kết với sản phẩm vật lý. 00:00:00
  Bài 3: Tạo tài khoản tiếp thị liên kết Amazon 00:00:00
  Bài 4: Tìm hiểu tài khoản quản lý tiếp thị liên kết của mình 00:00:00
  Bài 5: Cách tạo một chiến dịch tiếp thị liên kết Amazon như thế nào? 00:00:00
  Phần 2: Cách thứ nhất tạo website (blog) giới thiệu sản phẩm cần tiếp thị
  Bài 6: Tổng quan cách làm này như thế nào? 00:00:00
  Bài 7: Mua tên miền và hosting 00:00:00
  Bài 8: Cài đặt website bằng wordpress 00:00:00
  Bài 9: Trang chí giao diện và lên kết khoạch cho bố cục web 00:00:00
  Bài 10: Các bước thực hành và ý nghĩa cách thức thực hiện cho một sản phẩm tiếp thị liên kết 00:00:00
  Bài 11: Thúc đẩy quản bá website (Blog) đó 00:00:00
  Bài 12: Tổng kết và phân thích cách làm này 00:00:00
  Phần 2: Cách thứ hai tạo kênh youtube giới thiệu sản phẩm
  Bài 13: Giới thiệu tổng quan về cách làm này 00:00:00
  Bài 14: Tạo kênh youtube cho sản phẩm cần làm 00:00:00
  Bài 15: Cài đặt toàn bộ kênh youtube đó 00:00:00
  Bài 16: Các bước để post một video giới thiệu sản phẩm 00:00:00
  Bài 17: Cách thức làm Seo chuẩn cho một Video giới thiệu sản phẩm 00:00:00
  Bài 18: Tạo list video vệ tinh liên quan đến sản phẩm cần giới thiệu 00:00:00
  Bài 19: Tổng kết và phân thích cách làm này 00:00:00
  Phần 3: Cách thứ ba tạo ra rất nhiều kênh trên mạng xã hội khác nhau
  Bài 20: Tạo kênh trên facebook 00:00:00
  Bài 21: Tạo kênh trên Instagram 00:00:00
  Bài 22: Tạo kênh trên twitter 00:00:00
  Bài 23: Giới thiệu thêm một số kênh mạng xã hội khác 00:00:00
  Bài 24: Tổng kế và phân thích cách làm này 00:00:00
  Phần 4: Cách cuối cùng đầu tư vào quảng cáo
  Bài 25: Đầu tư quảng cáo google adword 00:00:00
  Bài 26: Đầu tư vào quảng cáo các Network ads liên quan đến sản phẩm 00:00:00
  Bài 27: Đầu tư quảng cáo Bing Ads 00:00:00
  Phần 5: Tổng kết
  Bài 28: Tổng kết và Phân thích toàn bộ các cách làm trên 00:00:00

  Đánh giá khóa học

  N.A

  xếp hạng
  • 5 sao0
  • 4 sao0
  • 3 sao0
  • 2 sao0
  • 1 sao0

  Chưa có đánh giá cho thấy khóa học này.

  SẮP RA MẮT
  • SẮP RA MẮT
  • TUY CẬP KHÔNG GIỚI HẠN

  Bài gần đây

  2022@NguyenHuuViet.com